فروش سوله در شهرک صنعتی گلگون

شهرک صنعتی گلگون در فاصله ۵ کیلومتری جنوب جاده قدیم کرج در منطقه سعید آباد و زرنان از معدود شهرک های صنعتی نزدیک به تهران می باشد که با قدمت حدود دو دهه توسط بخش خصوصی احداث گردیده که مورد توجه بسیاری از صنعتگران قرار گرفته و به عنوان شهرک های صنعتی مورد تایید و نظارت وزارت صنایع و معادن و شرکت شهرک های صنعتی می باشد .این شهرک صنعتی که زمینی به وسعت حدود ۷۰ هکتار و با بیش از ۱۳۰۰ واحد صنعتی ، تجاری و خدماتی از شهرک های صنعتی  بسیار فعال در حاشیه تهران است که مشاغل مختلف صنعتی و کارگاهی اعم از تولیدی و خدماتی را در خود جای داده و همواره مورد توجه عموم صنعتگران می باشد .

فروش سوله در شهرک صنعتی گلگون

فروش کارخانه در شهرک صنعتی گلگلون

کارخانه ها و سوله ها بصورت یکنواخت و یک شکل طراحی و ساخته شده و تنها از نظر متراژ متفاوت هستند . خیابان کشی اصولی و سهولت تردد ، نظم و رعایت مقررات داخلی و امنیت شهرک از نکات مثبت این شهرک است و وجود اماکن خدماتی و رفاهی موجود ، رفاه و آسایش واحد های صنعتی را فراهم ساخته . وجود سالن و سوله با کاربری های مختلف بسیاری از مردم  را جهت خرید سوله وهمچنین اجاره کارگاه و خرید و اجاره انبار های گوناگون ترغیب و همواره متقاضیان قابل ملاحظه ای در طول سال جهت خرید یا اجاره سوله و سالن را به خود جلب می نمایند .

خرید سوله در شهرک صنعتی گلگلون