فروش سوله در شهرک صنعتی پرند

شهرک صنعتی پرند واقع در ۳۵ کیلومتری جنوب تهران و محور اتوبان تهران ساوه ودر زمینی به مساحت ۳۵۸ هکتار راه اندازی شد.هچنین شهرک ثنعتی پرند باهدف کمک به رشد صنعت کشور وبا دراحتیار داشتن انواع سوله وسالن وانبار های صنعتی، شرایط مطلوبی برای احداث کارخانه جات تولیدی فراهم کرده است.همچنین شهرک صنعتی پرند فضای خوبی برای کارخانه های بزرگ صنعتی فراهم کرده است که ازجمله آنها می توان به شرکت های بزرگی نظیر فراسو،دژپادوایلیا استیل اشاره کرد.

فروش کارخانه در شهرک صنعتی پرند

برای احداث کارخانه در شهرک صنعتی پرند لازم است اقدامات اولیه برای مجوز فعالیت طی شود وسپس باتوجه به نوع نیاز صاحب کسب وکار و متراژ موردنیاز شرایط پرداخت ان تعیین می گردد.امروزه با توجه به محدودیت های بوجود آمده در واگذاری زمین به کارخانه ها، برای خرید یا فروش سوله در شهرک صنعتی پرند معلامات به صورت شخصی انجام می شود.بیکی ازجذابیت شهرک صنعتی پرند برای صنعت گران وکارخانه داران وجود امکانات رفاهی بسیار،از جمله تامین برق مناسب،متراژ مورد نیاز برای تولید وهمچنین امنیت تولید میباشد.

فروش کارگاه در شهرک صنعتی پرند

شهرک صنعتی پرند به دلیل دسترسی اسان به فرودگاه امام خمینی وبزرگراه ها ی مهم ومناطق مسکونی تازه تاسیس ، مثل شهرجدید پرند موقعیت بسیارمناسبی را برای کارگاه های تولید وسالن های کوچک صنعتی بوجود آورده است.همچنین شهرک صنعتی پرند موقعیت بسیارمناسبی را برای سرمایه گذاری و خرید کارگاه های کوچک وبزرگ فراهم آورده است.به لحاظ تامین امنیت و سهولت در حمل ونقل شهرک صنعتی پرند یکی از بهترین شهرک های صنعتی برای انجام امور تولیدی وبازرگانی است.