فروش زمین ۲۰۰۰ متری در پرند

زمین:۲۰۰۰ مترسوله:۰ مترمتراژ اداری:۰ مترارتفاع سوله:۰ متر
کف سوله:بتونکف محوطه:بتونپوشش سقف:پشم شیشهکارگری:۰
آب:نداردبرق:۰تاسیسات:۰وضعیت ثبتی:شش دانگ
گاز:نداردتلفن:نداردودیعه / قیمت کل :۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰اجاره بها:۰
توضیحات:
کد مربوطه:۶۱۸۱۹۱تعداد بازدید:۱۸تاریخ ثبت:۱۳۹۸/۰۲/۰۲آخرین ویرایش:
قیمت کارخانه