قیمت کارخانه

آگاهی و اطلاع کافی از قیمت کارخانه از آن مواردیست که  کارخانه داران،صنعت  گران وتولید کنندگان  همواره دغدغه آن را داشته وبه دنبال منبعی مطمئن و موثقی هستند که بتوانند به آن تکیه کنند.متاسفانه به دلیل شرایط قتصادی کشور قیمت دارائی های افراد باتوجه به کاهش ارزش پول ملی روز به روز در حال تغییر است.واگر کسی در این شرایط بخواهد بدون اطلاع سرمایه گذاری نمایید ممکن است ،اندک سرمایه ای را که برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظرگرفته را از دست بدهد.

قیمت کارخانه

قیمت کارخانجات در شهرک های صنعتی

ان چیزی که امروز درتعیین قیمت کارخانه های  کشور موثر است   وجود کاربری ها و مجوز های مختلف  و موقعیت مکانی انهاست  بطوریکه در ارزش گذاری و قیمت کارخانه تاثیر دارد . کارخانجات در ۲ موقعیت می توانند باشند یا خارج از شهرک صنعتی یا مناطق صنعتی که هرکدام از این مکان ها قیمت های مختلفی دارند،قیمت کارخانه ها در شهرک های صنعتی به لحاظ مسافتی که به تهران دارند متفاوت اند در جدول زیر بعضی از قیمت های کارخانه های مختلف را  به صورت زیر مشاهده می کنید.

شهرک صنعتی متراژ زمین متراژ سوله قیمت(تومان)امتیازاتمتراژ اداری
شهرک صنعتی شمس آباد ۱۰۰۰ متر ۴۰۰ متر ۳/۱ میلیاردبا امتیاز انشعابات۵۰ متر
شهرک صنعتی پرند ۱۳۶۰ متر
۷۰۰ متر
۸/۱ میلیاردبا امتیاز انشعابات۱۰۰ متر
شهرک صنعتی عباس آباد ۱۰۰۰ متر ۵۰۰ متر ۱ میلیاردبا امتیاز انشعابات۸۰ متر
شهرک صنعتی ایوانکی ۱۰۰۰ متر ۴۰۰ متر ۵۵۰ میلیونبا امتیاز انشعابات۶۰ متر

قیمت کارخانجات در خارج از شهرک صنعتی در مناطق صنعتی

این کارخانجات خارج از شهرک های صنعتی  بوده و نسبت به کارخانجات موجود در  شهرک ها قیمت بالاتری دارند و این بدلیل عدم داشتن برخی امتیازات و معافیت های داخل شهرک می باشد که باعث قیمت تمام شده بالا می باشد در اینجا به قیمت برخی مناطق اشاره می کنیم .

شهرک صنعتی متراژ زمین قیمت(تومان)امتیازاتمتراژ اداریمتراژ سوله
جاده قدیم کرج ۱۰۰۰ متر ۶ میلیاردبا امتیاز انشعابات۷۰ متر۴۰۰ متر
جاده مخصوص کرج ۱۰۵۰ متر ۵/۷ میلیاردبا امتیاز انشعابات۱۰۰ متر۷۰۰ متر
قلعه حسنخان(شهرقدس) ۱۰۰۰ متر ۸/۲ میلیاردبا امتیاز انشعابات۵۰ متر۳۶۰ متر
جاده دماوند ۱۰۰۰ متر ۵/۷ میلیونبا امتیاز انشعابات۵۰ متر۵۰۰ متر

البته باید اشاره کرد قیمت های مندرج صرفاً برای محل کارخانه بوده و قیمت خط تولید و برند کارخانه جداگانه محاسبه شده و به قیمت های فوق اضافه می شود .ضمناً گروه املاک صنعتی سوله متشکل از کارشناسان مجرب در زمینه املاک و خطوط تولید امکان کارشناسی و ارزیابی کارخانجات در کلیه مناطق و شهرک های صنعتی را داشته و در سالیان گذشته این کارشناسی مبنایی برای افزایش سرمایه برای شرکا و اخذ وام های صنعتی قرار می گرفته است .

قیمت کارخانجات خارج از مناطق ۲۲ گانه شهری و شهرک صنعتی

نوع دیگری از کارخانجات ، مواردی هستند که خارج از محدوده احداث شده اند و این موارد بواسطه بخشداری و شورایاری مجوز گرفته و فعالیت می نمایند و عمدتاً فعالیت این کارخانجات در رسته کشاورزی و مواد غذایی و تحت نظارت جهاد کشاورزی می باشد . این موارد جهت اخذ مجوز یا پروانه بهره برداری گاهاً دچار مشکل می شوند این بدلیل نداشتن استاندارد هایی است که آن نوع فعالیت به آن نیاز دارد از جمله موارد قیمت ها می توان به مناطق ذیل اشاره کرد .

شهرک صنعتی متراژ زمین متراژ سوله متراژ اداری امتیازات قیمت(تومان)
شهرک صنعتی احمدآباد مستوفی ۱۷۰۰ متر ۳۰۰ متر ۶۰ متر با امتیاز انشعابات ۲/۲میلیارد
شهرک صنعتی حسن آباد فشافویه ۲۳۴۵ متر ۹۲۰ متر ۳۰ متر با امتیاز انشعابات ۴میلیارد
شهرک صنعتی کهریزک ۲۰۰۰ متر ۱۱۵۰ متر ۵۰ متر با امتیاز انشعابات ۵/۲ میلیارد
شهرک صنعتی شهریار ۷۰۰ متر ۵۰۰ متر ۳۰ متر با امتیاز انشعابات ۴/۱ میلیارد