شهرک صنعتی شمس آباد بهترین فرصت برای سرمایه گذاری

شهرک صنعتی شمس آباداین مقاله باهدف معرفی شهرک صنعتی شمس آباد به صنعتگران پژوهشگران ، تولید کنندگان، بنیادهای علمی ودانش بنیان وسرمایه گذاران ایرانی وخارجی ،که به عنوان مکانی مطمئن و امن باکلیه امکانات زیربنایی اساسی ومورد نیاز ازجمله برق وگاز صنعتی که درصنایع اساسی ترین نیازمحسوب می گردند ،بدون محدویت در دسترس است. شهرک صنعتی شمس آباد درمجموعه ای وسیع بالغ برسه هزار هکتاربا نقشه فنی بسیارعالی وخیابانهای عریض واستاندارد که این شهرک را درسطح ایران وخاورمیانه ازدیگرشهرکهای صنعتی متمایز نموده وبا رعایت کلیه اصول فنی ومهندسی طبق استانداردهای بین المللی بناگردیده است .

آینده درخشان درانتظار شهرک صنعتی شمس آباد

هم اکنون پس ازگذشت بیشتر ازدو دهه درحال توسعه وگسترش می باشد.ازنظرجغرافیایی درموقعیتی بسیارمناسب وقابل دسترسی ازبزرگراه تهران –قم وجاده ساوه وبزرگراه تهران-ساوه ونیزجاده کمربندی چرمشهر به ورامین وهمچنین همجواری با فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)می باشد که درجهت تسهیل درترانزیت کالا یکی ازمزایای ارزشمند به حساب می آید.

شهرک های صنعتی و جذب نیروی متخصص

از آنجایی که یکی از مهمترین نیازهای شهرکهای صنعتی که به عنوان موتور محرکه در چرخه تولید محسوب می گردد نیروی انسانی می باشد لذاباتوجه به نزدیک بودن شهرهای حسن آباد پرند رباط کریم وشهریاروهمچنین با درنظر گرفتن سابقه فعالیت مجتمع های صنعتی که سابقه نسبتا طولانی دراین شهرک دارند کارگران ومتخصصین بسیارزبده وماهر را درزمینه های مختلف صنعتی وتولیدی آموزش داده که نیازهای فنی کلیه مراکز پژوهشی وصنعتی وتولیدی را تامین می نمایند.

اجاره سوله در شهرک صنعتی شمس آباد

همچنین امکانات تاسیساتی وشهری وشبکه های برق وگاز صنعتی با هرمیزان تقاضا وشبکه های ارتباطی وفضای مجازی دارای کارگاه وفروشگاه های خدماتی وتعمیراتی با دانش فنی بروز همچنین دارای ساختار کنترل وحفظ امنیت ومدیریت شهری با توانمندی عالی وسیستم مدیریت مستقل بدون دخالت شهرداری ودیگر ارگانها با پشتیبانی دولتی وهمکاری بانکهای مختلف جهت اخذ تسهیلات موردنیاز می باشد.

این شهرک با ارایه نقشه های تایید شده از طرف سازمان نظام مهندسی با رعایت کلیه اصول فنی نسبت به نوع کاربری بر حسب نیاز هر کارخانه باسازه های عمدتا فلزی واستاندارد ورعایت حریم آتشنشانی نسبت به کارخانه های همجوار طراحی واجرا شده که سطح ایمنی کارخانجات را بسیاربالا برده است.

کاربریهای مختلف صنعتی استقراریافته درشهرک صنعتی شمس آباد

ازآنجایی که هدف اصلی ساخت وراه اندازی این شهرک صنعتی  استقرار نظام تجاری سازی وگسترش کارآفرینی که منجر به تولید وافزایش شرکتهای تولیدی در جامعه ونهادینه سازی وکمک به رقابت درعرصه جهانی وکار آمد نمودن فرایند تولید وگسترش وبومی سازی فناوریهای نوین وارتقا درساختار کسب وکار به وسیله تجهیز کارگاهها به فناوریهای برتر می باشد که تحقق اهداف فوق نیاز به کمک  مبتنی بر فناوری با تاکید برتولید کنندگان وسرمایه گذاران خصوصی دارد.این شهرک بافعالیت های تعریف شده درزمینه های  مختلف تولیدی ازجمله موادغذایی درسطوح مختلف تولید ،فرآوری وبسته بندی ، صنایع فلزی با تنوع بی شماری که دارد بزرگترین مرکز استقرار کارخانجات درزمینه تولید سنگهای ساختمانی درسطوح مختلف وصادرات عمده به کشورهای جهان ونیزصنایع سلولزی  پلاستیک شیمیایی وغیره شرکتهاوکارخانجات بسیارمعروف ایرانی وبین المللی دراین شهرک مستقرومشغول فعالیت هستند.یکی ازعمده ترین نیازهای فنی کارخانجات مستقر درشهرک صنعتی شمس آباد خدمات مورد نیاز درزمینه تعمیرات ماشین آلات وقطعات می باشد که این مهم به طور کامل دراین شهرک قابل ارایه است.

شمس آباد

یکی دیگر ازاهداف معرفی این شهرک رصد کسب وکارهای تولیدی درحوزه صنایع مختلف ارایه پیشنهاد به اشخاص وشرکتهای خصوصی جهت راه اندازی کسب وکارهای تولیدی درزمینه دلخواه به عنوان یک مرکزمطمعن جهت سرمایه گذاری باهدف توسعه وکارآفرینی ورشد کسب وکارهای تولیدی مبتنی بر فناوری بروز با تاکید برتولید کنندگان بخش خصوصی لذا دلایل فوق الذ کراین شهرک را محلی مناسب وامن جهت سرمایه گذاری در بخش خصوصی نموده وباتوجه به نیازمندیهای این شهرک به منابع مالی کلان همکاریهای گسترده سرمایه گذاران خصوصی را می طلبد.

نقش شهرک های صنعتی در رشد اقتصاد کشور

شهرک های صنعتی خصوصاشهرک صنعتی شمس ابادبستری مناسب درجهت ایجاد شاخه های مختلف صنعت درسیستم تولیدات متنوع ومختلف صنعتی نقشی بس شگرف درجهت شکوفایی اقتصاد کشورایفا می کند هنگامی تمامی شاخه های صنایع درقالب یک شهرک کارابا فناوری های بروز ومرتبط باهم در کنارهم مشغول به فعالیت باشند فاصله های بین اجزای تولید ازبین رفته وزنجیره تولید بافرم ایده ال وبا حداقل هزینه شکل گرفته ونقش اساسی خودرا که همان کاستن ازهزینه ها می باشد به بهترین شکل ممکن دربستر تولید فراهم می شود.بدون تردید ایجاد فناوری رقابتی که درنتیجه تلاش برای بدست اوردن سهم بیشتراز بازار مصرف می باشدهدف اصلی تمامی تولید کنندگان وصنعتگران می باشد که این هدف محقق نمی گردد مگ وجود یک سیستم دقیق هماهنگی وهمکاری بین همه اعضا وعوامل ومدیران این زنجیره.

بدون شک تعامل مداوم وهماهنگی بین عوامل ومدیران این زنجیره مستحکم موجب کاهش هزینه ها وسرعت دادن به چرخه تولیدمی شود درنتیجه با به ثمر نشستن اهداف فوق وتنوع هرچه بیشتر درتولیدات طبق تقاضای بازار وتامین خواسته مشتری وارد رقابت درعرصه جهانی با هدف یافتن جایگاه خواهدشد که دراین راستا ایجاد نمایشگاه های  مختلف کالا وتولیداتوشرکت درنمایشگاه های مختلف داخلی وخارجی وعرضه محصولات با تنوع فراوان دروازه ورود به عرصه رقابت دربازارهای جهانی بوده وخواهد بود.

بادرنظر گرفتن اینکه صنعتی شدن اولین گام درجهت استقلال هرکشور وتصمیم بسیار مهم وسرنوشت ساز در راستای توسعه اقتصادی می باشد واین هدف مهم وغیر قابل انکار محقق نمی گردد مگر بافراهم شدن منابع مالی از طریق بخش خصوصی وهمایشهای دولتی که مهمترین هدف ایجادشهرکهای صنعتی بوده وهست وباتوجه به اینکه درهر کشوری صنعتگران موتورمحرک اصلی رشد اقتصادی ونو آوری درهرکشوری می باشنداین بخش  ارزش افزوده بیشتری ازسایر بخش های اقتصادی داردومنجر به اشتغالزایی ودارای نقش کلیدی در نواوری که منجر به رضایت مصرف کنندگان شده وعامل رشد اقتصادی بلن مدت و پایدار هستند وتمامی موارد فوق به واسطه بخش صنعت در اقتصاد هر کشور بیشترین وبالاترین سهم نیروی کار در میان بخش اقتصادی به خود اختصاص داده است.

شرایط مناسب شهرک های صنعتی درجهت رشد اقتصادی

  • تامین وتاسیس زیر ساخت های مدرن وبروز مانند وسایل ارتباطی وایجاد راه های ترانزیتی وحمل ونقل درجهت رونق اقتصادی ودرامد
  • تقویت روابط بنگاه های تولیدی با مدیران سازه ها با ایجاد وپرداخت تسهیلات  رونق اقتصادی
  • ایجاد مراکز پرورش نیروی کار انسانی متخصص وماهر با تنوع درارایه خدمات صنعتی نسبت به تقاضای نیروی کار مورد نیاز در کارگاه های صنعتی که لازمه شکوفایی اقتصادی می باشد .درصورت تحقق این امر مهم ایجاد رقابت دربنگاه ها شکل گرفته وملزومات تولید کنندگان پرورش نیروی کار متخصص وتحصیلکرده افزایش یافته وباعث تنوع در تولید وایجاد رقابت سازنده خواهد گردید.
  • فراهم آوردن شرایط مناسب در برنامه ریزی کلان اقتصاد وباهدف فراهم ساختن ره کارهای مناسب وکارشناسی شده در نگه داشتن ثبات درنرخ تورم وبودجه کلان ومتوازن ساختن وتنظیم جریان درامدی وتزریق ان به اقتصاد که دراین صورت شاهد توسعه وهرچه پویا شدن صنعت در سطوح مختلف به عنوان اصلی ترین ابزار در توسعه را شاهد خواهیم بود.با درنظر گرفتن این موضوع که عوامل تولید در صنعت درمقایسه با دیگر قطب های توسعه مانند کشاورزی قابلیت جابجایی وانعطاف بیشتری با شرایط واوضاع استراتژیکی ومیحیطی مادارد که همین امر همانند یک کاتالیزور در فراهم ساختن بستر اشتغالزایی ورفع یکی از مشکلات عدیده کشور خواهد بود.

دراین چارچوب درصورت اشباع بازار از برخی تولیدات صنعتی وتامین وتکمیل متقاضیان داخلی می توان با ارتباط با مراکزاقتصادی وشرکت در نمایشگاه های جهانی به توسعه صادرات نیز رونق داده وبا ارایه محصول استاندارد قابل قبول متقاضیان دیگر کشورها را نیز ازتولیدات داخلی بهره مند نموده که درجهت رشد اقتصادی بنگاه ها این امر لازم وضروری به نظر می رسد.

نقش بنگاه های خریدو فروش املاک صنعتی در توسعه شهرک ها

به منظور ایجاد هماهنگی وبرقاری امنیت اقتصادی وحمایت از حقوق فروشنده وخریداروموجر ومستاجر وباتوجه به اهمیتی که قانونگذار به حفظ منافع طرفین معملات قایل گردیده از تجربه سایر نظامهای حقوقی بهره گرفته شده که دراین راستا مشاورین املاک ایجاد گردیدندکه به تدریج قوانین مربوط به این صنف وضع ونظام حقوقی وعرفی مشاورین املاک استوار گردید که ،این رابطه مجتمع مشاورین املاک سوله بامجهزترین سیستم اطلاع رسانی دربخش معرفی املاک صنعتی درفضای مجازی با حضوری پر رنگ وتجربه ای ده ساله معرفی می گردد.

گروه املاک صنعتی سوله مرکزی تخصصی برای معلاملات املاک صنعتی کشور

مرکز مشاوره ومعاملات تخصصی کارخانجات :کارخانه- انبار-زمین های صنعتی کلیه کاربری ها واخذ مجوز های صنعتی باکادری حرفه ای ومشاورین وکارشناسان مجرب با سابقه درخشان دارای معتبر ترین سایت کارخانجات وانبارهای صنعتی وتجاری با پوشش بیش از۶۰ شهرک صنعتی درغرب –شرق- جنوب وتا شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران واستانهای همجوار البرز –قزوین- قم –مرکزی-سمنان وبعضی کشورهای خارجی با مدیریت آقای محمد طالبیان.

  1. دفتر مرکزی (غرب)ابتدای جاده قدیم کرج جنب هوا پیمایی ساها با پوشش مناطق وشهرک های صنعتی ازجمله جاده قدیم –جاده مخصوص –شادآباد-گرم دره …..
  2. شعبه دوم(جنوب شرق)استان تهران:با پوشش وتسلط کامل به بزرگترین شهرک صنعتی ایران (شهرک صنعتی شمس آباد)با بیش از۴۰۰۰ واحد صنعتی فعال دررشته های مختلف صنعتی مانن فلز-الکترونیک-سنگ و…محدوده فعالیت شعبه دوم شهرک های صنعتی شمس آباد-بیجین ری-شکوهیه قم-ومناطق مختلف صنعتی ازجمله شورآباد وحسن آباد –کهریزک-جاده قدیم……می باشد.
  3. شعبه شرق تهران:شهرک صنعتی عباس اباد نبش خیابان پنجم با کلکسیون بی نظیری از فعالان حوزه صنعت ازجمله :صنایع الکترونیک-موادغذایی –دارویی-آرایشی بهداشتی-لوازم خانگی –صنایع فلزی- ریخته گری شیمیایی و….با پوشش شهرک های صنعتی خاوران –عباس آباد-خوارزمی-علی اباد-جنت آباد-ایوانکی-گرمسار-وکلیه مناطق صنعتی شرق تهران
  4. شعبه جنوب غربی : شعبه پرند جایگاه قوی ترین وبروزترین صنایع مطابق با بالاترین استانداردهای تجهیز کارخانجات –قطب صنایع خودرو-لوازم خانگی-الکترونیک- فلزیوپلاستیک محدوده فعالیت شعبه چهارم شهرک صنعتی پرند –نصیر آباد-پرندک-مامونیه-کاوه ومناطق صنعتی رباط کریم –اسلامشهر-آدران واقع دراتوبان ساوه-ورودی شهرک صنعتی پرند می باشد.
  5. -شعبه پنجم ترکیه:شعبه پنجم درمیدان تقسیم ترکیه واقع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 مشاوره ملکی

شماره تماس خود رابه صورت کامل وارد نمایید

مثال 0912000000

مشاوره ملکی

کارشناسان ما منتظر شنیدن صدای گرم شما هستند
02166666666
021666666666