برای خرید سالن چقدرباید هزینه کنیم؟

سالن به محل سرپوشیده ای گفته می شود که کاربردهای مختلفی از جمله آن می توان به سالن ورزشی سالن زیبایی ، سالن کنفرانس و همایش سالن عروسی ، سالن تولیدی ، سالن فیلم برداری سالن تاتر سالن نمایشگاه و سالن های دیگر با کاربرد های دیگر از جمله بناهایی با کاربرد های متفاوت می باشد نوع ساختار آن نیز از نوع ساختمانی به اشکال مختلف می باشد که بصورت سالن های بادی ، سالن فضایی و سایر سالن ها ایجاد می شود.

خرید سالن در تهران

دلیل تفاوت قیمت سالن ها در چیست؟

قیمت خرید سالن براساس نوع کاربرد آنها متفاوت است با توجه به استقبال عموم مردم از لوازم آرایش سالن های زیبایی در سال های اخیر تبدیل به  یکی از پرکاربردترین سالن ها زیبایی شده اند. بنابراین طبیعی است که قیمت آنها از سایر سالن ها گرانتر باشد.دلیل تفاوت قیمت سالن ها در نوع کاربرد آنها و استقبال مردم است.

پرکاربردترین سالن ها در بخش صنعت کدامند؟

از جمله سالن هایی پرکاربرد  برای بخش صنعت می توان به سالن های تولید و انبار اشاره کرد که نوع ساخت و تجهیز این سالن ها نیز با سایر سالن ها متفاوت است.این سالن ها بیشتر در مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کشور ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرد .همچنین این سالن ها در بیشتر موارد برای امور مونتاژ و یا تولید به کار می رود که به دلیل ارتفاع کم در این سالن ها نیاز به جرثقیل سقفی وجود ندارد.  بیشتر این سالن ها برای نگهداری و تولید مواد غذایی و دارو به کارمیرود.

برای ساخت سالن چه قدر باید هزینه کنیم؟

هزینه ساخت برای سالن ها به دلیل نوع کاربرد ها متفاوت می باشد. برای ساخت سالن ها با کاربردهای صنعتی و سالن های همایش ویا تاتر از متری یک میلیون ۳ میلیون تومان حداقل هزینه ای است که باید برای ان انجام دهیم. این اختلاف قیمت ها به دلیل امکانات و تجهیزات به کار رفته در آنهاست. بیشترین نوع سازه در ساخت این سالن ها از فلز است و ارتفاع آن نیز بستگی به نوع بهره برداری آن می تواند از ۳ تا ۲۰  متر اجرا شود که قبل از ان می بایست دستور نقشه و مجوز مربوط را از شهرداری آن منطقه اخذ نمود.