فروش سوله ۱۲۰۰ متری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین:۲۲۰۰ مترسوله:۱۲۰۰ مترمتراژ اداری:۱۵۰ مترارتفاع سوله:۱۲ متر
کف سوله:بتونکف محوطه:بتونپوشش سقف:پشم شیشهکارگری:۰
آب:داردبرق:۳۲تاسیسات:وضعیت ثبتی:شش دانگ
گاز:داردتلفن:داردودیعه / قیمت کل :۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰اجاره بها:۰
توضیحات:۷۰۰مترنیم متری
کد مربوطه:۶۱۸۱۹۹تعداد بازدید:۲۱تاریخ ثبت:۱۳۹۸/۰۲/۰۳آخرین ویرایش: