فروش زمین ۴۰۰۰متری درپرند

زمین:۴۰۰۰ مترسوله:۰ مترمتراژ اداری:۰ مترارتفاع سوله:۰ متر
کف سوله:بتونکف محوطه:بتونپوشش سقف:پشم شیشهکارگری:۰
آب:نداردبرق:۰تاسیسات:وضعیت ثبتی:دفترچه شهرک
گاز:نداردتلفن:نداردودیعه / قیمت کل :۱,۶۰۰,۰۰۰اجاره بها:۰
توضیحات:جواز۴ دیواری ۲۵۰ م وام دو نبش ۸۰*۵۰
کد مربوطه:۶۱۸۱۹۲تعداد بازدید:۱۸تاریخ ثبت:۱۳۹۸/۰۲/۰۲آخرین ویرایش:۱۳۹۸/۰۲/۰۳
قیمت زمین در شهرک های صنعتی